Skip to main content

Everything you need
to know about warts
and verrucas

Learn everything you need to know about warts and verrucas in this blog. Explore their causes, treatment options and receive advice on effectively dealing with both warts and verrucas.

All articles

All articles

Verrucas avslöjas: Orsaker, behandling och tips för förebyggande åtgärder

Verrucas, även kända som plantarvrickor, är ett vanligt tillstånd som kan drabba alla, från barn till vuxna. Dessa små, ofta smärtsamma utväxter på fotsulorna orsakas av humant papillomvirus (HPV). I den här artikeln kommer vi att undersöka faktorerna bakom verrucas, utforska tillgängliga behandlingsalternativ och ge praktiska tips för att förebygga och hantera dessa irriterande utväxter på fötterna.

Förståelse av verruka
Verrucas orsakas av specifika stammar av humant papillomvirus (HPV) som frodas i miljöer som kännetecknas av värme och fukt. De uppträder vanligen på de viktbärande delarna av foten, t.ex. fotsulor och hälar. Till skillnad från vårtor på andra delar av kroppen kan vårtor plattas ut av trycket när man går, vilket gör att de växer inåt och omges av ett hårt, förtjockat hudlager.

Orsaker till vårtgårdar

  • Plantarvrickor orsakas av humant papillomvirus (HPV): Den främsta orsaken till verruka är humant papillomvirus, som kan tränga in i huden genom små skärsår, skrubbsår eller försvagad hud.
  • Direktkontakt med förorenade ytor: att gå barfota i fuktiga, gemensamma utrymmen som simbassänger, omklädningsrum eller duschar på gym ökar risken för att komma i kontakt med viruset.
  • Försämrat immunförsvar: personer med diabetes eller försvagat immunförsvar kan vara mer benägna att utveckla verrucas.
  • Ålder och kön: dessa aspekter spelar också en roll, eftersom verruka vanligtvis är vanligare hos barn och unga vuxna, med en något högre förekomst bland kvinnor än bland män.

Alternativ för behandling
Även om varbildningar kan försvinna spontant utan någon åtgärd, kan denna process dock sträcka sig över flera månader eller till och med år. Om varorna kvarstår, orsakar obehag eller visar tecken på att sprida sig bör man överväga behandling för att få bort dem.

Det finns ett antal behandlingsalternativ för verruka:

Receptfria mediciner (OTC): Lokalbehandlingar som innehåller salicylsyra kan appliceras på vårtan för att gradvis bryta ner den förtjockade huden och eliminera vårtan.

Behandling med syra
Applicering av syrabehandlingar, t.ex. salicylsyra, på en varbildning syftar till att bryta ner och eliminera den förtjockade hud som bildar lesionen. Verrukor är virala bildningar som består av keratinprotein, och som keratolytiskt medel kan salicylsyra bryta ner det protein som utgör verrukan. Syran mjukar upp huden och framkallar en mild inflammation, vilket i sin tur stimulerar kroppens immunförsvar att bekämpa viruset.

Kryoterapi
Detta innebär att vårtorna fryses med flytande kväve, vilket leder till att det bildas en blåsa runt vårtan. Denna blåsa kan vanligtvis avlägsnas efter ungefär en vecka, och flera behandlingar kan krävas för att uppnå optimala resultat.

Receptbelagda mediciner
I vissa fall kan sjukvårdspersonal ordinera starkare mediciner eller lokalbehandlingar som formaldehyd.

Mindre kirurgiska ingrepp
Om ihållande sårskorpor inte svarar på andra metoder kan det bli nödvändigt med kirurgiskt avlägsnande, till exempel laserbehandling.

Även om verruka är en vanlig fotsjukdom är det möjligt att behandla den effektivt med rätt vård. Genom att förstå orsakerna, utforska tillgängliga behandlingar och vidta förebyggande åtgärder kan du proaktivt ta hand om din fothälsa och minimera verrukans inverkan på ditt dagliga liv.

Where to buy Dr. Yglo?

Please visit the website of your country to check for product availability.

What solution would you like?

Whether you are looking for an acid or freezing method, Dr. Yglo can help you out with
effective wart treatments. Find out which method is right for you!

View products