Skip to main content

Du har frågor.
Vi har svaren.

Har du några frågor om användningen av Dr. Yglos vårtbehandlingar? Vill du veta vilken Dr. Yglo-vårtbehandling som passar dig? Dr. Yglo ger dig gärna expertråd. Ta en titt på våra vanliga frågor för att se om du kan hitta svaret på din fråga.

Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas

Vad är Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas?

Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas är en beprövad och effektiv lösning för behandling av vårtor på händerna och verrucas på fötterna.

Hur fungerar Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas?

Dr. Yglo använder en unik applikator utformad för att frysa vårtor eller verrucas i kärnan. Den rundade formen på den precisa metallspetsen säkerställer en exakt och målinriktad applicering som skyddar omgivande frisk hud från potentiella skador och ger en mer smärtfri behandlingsupplevelse för patienterna.

Är Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas säker att använda?

Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas är säker att använda när den används enligt bruksanvisningen. Om Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas inte används exakt enligt anvisningarna eller om du av misstag applicerar den direkt på huden eller använder den på tillstånd som inte är vårtor, kan det orsaka allvarliga brännskador och bestående ärrbildning i huden.

Använd inte produkten:

 • på tunnhyade områden som ansikte, armhålor, bröst, skinkor eller könsorgan
 • på irriterad hud eller på något område som är infekterat, rodnat eller som visar tecken på inflammation, såsom klåda eller svullnad
 • på födelsemärken, vårtor med hårväxt, könsvårtor (på penis eller vaginalområdet) eller vårtor i ansiktet eller på slemhinnorna (t.ex. inuti munnen, näsan, anus, könsorganen, läpparna, öronen eller nära ögonen)
  under graviditet eller under amning
 • på personer med diabetes eller med dålig blodcirkulation
 • på barn under 4 år

Undvik kontakt med frisk hud eller friska ögon, svälj eller andas inte in produkten och andas inte in ånga/spray och använd endast produkten i väl ventilerade utrymmen.

Kan Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas användas på alla typer av vårtor?

Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas är effektiv för att behandla vanliga vårtor och verrucas (plantarvårtor) som uppträder på händer och fötter.

Hur lång tid tar det att se resultat med Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas?

Efter cirka 10 till 14 dagar kommer huden med den behandlade vårtan att separera naturligt som ett resultat av frysningsprocessen. Under tiden kommer ny hud att ha bildats under blåsan.

Hur vet jag när Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas är tom?

Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas anses vara tom när det inte hörs något väsande ljud vid aktivering och/eller när spetsen inte längre fryser helt efter aktivering. Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas kan användas till maximalt 15 behandlingar.

Finns det några biverkningar av att använda Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas?

Följande biverkningar kan uppstå när du använder produkten:

 • En stickande, kliande, värkande känsla under och efter frysning som snabbt avtar när området tinar
 • Möjliga förändringar i färgen från vit till röd
 • Möjlig blåsbildning
 • Svarta prickar kan dyka upp i mitten av vårtan efter några dagar

Är det säkert att använda Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas under graviditet eller amning?

Avstå från att använda produkten om du är gravid eller ammar. De potentiella effekterna av Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas på gravida kvinnor och kvinnor som ammar är okända.

Är det säkert att använda Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas på personer med diabetes?

Använd inte produkten om du är diabetiker eller om du har dålig blodcirkulation. Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas fungerar genom att vårtan fryses. Det frusna området kanske inte läker lika snabbt eller fullständigt hos diabetespatienter och personer med dålig blodcirkulation.

Kan barn använda Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas?

Använd inte på barn under 4 år. Den potentiella effekten av Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas på barns hud är inte känd.

Hur ska jag applicera Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas?

Applicera applikatorn på aerosolburken, med metallspetsen vänd uppåt och rikta in markeringarna. Tryck inte ner applikatorn förrän den är klar att svalna. Placera aerosolburken på en hård yta och tryck ner den vita applikatorn i 5 sekunder, låt sedan burken vila i 5 sekunder. Var noga med att undvika kontakt med metallspetsen när du trycker ner. Ta bort applikatorn så att du kan applicera den exakt på din vårta eller verruca. Applicera metallspetsen på vårtan i 20 sekunder eller 40 sekunder för verrucas. Se till att metallspetsen täcker så mycket som möjligt av vårtan.

Vad ska jag göra om vårtan inte visar förbättring efter att ha använt Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas?

Det finns några steg du kan ta. För vanliga vårtor räcker det i de flesta fall med en behandling. Verrucas kan dock kräva mer än en behandling. Generellt sett bör vanliga vårtor försvinna inom två veckor efter användning av Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas. Om någon del av vårtan finns kvar efter denna period är det säkert att behandla den igen.

Det är viktigt att inte överstiga tre behandlingar med Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas för varje vårta. Om du har genomgått tre behandlingar och det inte har skett någon förbättring är det lämpligt att kontakta din läkare. Undvik att kombinera Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas med andra metoder för vårtborttagning eftersom effekterna på huden är osäkra och kan resultera i allvarliga brännskador eller permanenta ärrbildningar.
Efter applicering av behandlingen kan förändringar i hudfärgen uppstå från vit till röd.

Det är normalt att en blåsa bildas under vårtan, åtföljd av en värkande eller stickande känsla som vanligtvis varar i några timmar. Om känslan kvarstår till nästa dag eller om du får andra problem, t.ex. överdriven frysning av den omgivande huden eller förlust av känsel, rekommenderar vi att du omedelbart kontaktar din läkare.

Kan jag applicera smink eller andra hudvårdsprodukter över Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas?

För att säkerställa effektiviteten av Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas, rekommenderas att du avstår från att applicera smink eller hudvårdsprodukter på det behandlade området

Är Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas lämplig för alla hudtyper?

Ja, Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas kan användas på alla hudtyper.

Vad innehåller Dr. Yglo?

Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas innehåller dimetyleter (DME), en gasformig substans som effektivt kyler metallspetsen på Dr. Yglo vid frisättning.

Hur återvinner man Dr. Yglo?

Följ de landsspecifika bestämmelserna när du kasserar förpackningen och använda delar.

Så här återvinner du aerosoler:
För att återvinna aerosoler är det viktigt att se till att de är helt tomma. Undvik att genomborra, krossa eller platta till aerosolburkar. Ta bort alla lösa eller lätt löstagbara delar, som locket, och inkludera dem i din återvinning. Tänk dessutom på att spetsen på aerosolen kan innehålla tungmetaller och kan behöva kasseras som farligt material enligt den lokala lagstiftningen.

Vad kan jag förvänta mig efter att ha använt Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas?

I de flesta fall krävs endast en behandling för varje vanlig vårta. Däremot kan verrucas kräva flera behandlingar. Vanligtvis försvinner vanliga vårtor inom två veckor efter användning av Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas. Om någon del av vårtan finns kvar efter denna tidsperiod är det säkert att genomgå en ny behandling. Det är viktigt att inte överstiga tre behandlingar totalt med Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas. Om det inte sker någon förbättring efter tre behandlingar är det lämpligt att kontakta läkare.

Avstå från att kombinera Dr. Yglos frysbehandling av vårtor och verrucas med några andra vårtborttagningsmetoder, eftersom de potentiella effekterna på din hud är okända. Användning av dessa behandlingar i kombination kan leda till allvarliga brännskador och permanent ärrbildning. Efter applicering kan färgen på din hud ändras, allt från vit till röd. Det är normalt att en blåsa bildas under vårtan, åtföljd av en värkande eller stickande känsla som vanligtvis varar i några timmar. Om denna känsla kvarstår till nästa dag eller om du stöter på andra problem såsom överdriven frysning av den omgivande huden eller förlust av känsel, rekommenderas att du kontaktar din läkare omgående.

Här är några ytterligare riktlinjer:

 • Känslighet i det behandlade området under några dagar anses normalt
 • Efter några dagar kan svarta prickar dyka upp i mitten av den behandlade vårtan
 • Se till att du håller det behandlade området rent
 • Du kan fortfarande bada eller duscha utan oro
 • Undvik att plocka eller repa på det behandlade området eftersom det kan leda till infektion
 • Vid behov, skydda blåsor med gasväv eller sterila självhäftande bandage
 • Punktera inte blåsor, eftersom det kommer att orsaka smärta och öka risken för infektion

Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment

What is Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment?

Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment is a proven and effective solution for treating warts on the hands and verruca on the feet.

How does Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment work?

Dr. Yglo utilizes a unique applicator designed for freezing the verruca at its core. The rounded shape of the precision metal tip ensures precise and targeted application protecting surrounding healthy skin from potential harm and providing a more painless treatment experience for patients.

Is Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment safe to use?

Dr. Yglo Wart & Verruca Freeze Treatment is safe to use when used according to the instructions for use. If Dr. Yglo Wart and Verruca Freeze Treatment is not used exactly as instructed or you mistakenly apply it directly to the skin or use it on conditions that are not warts, it may cause serious burns and permanent scarring skin.

Do not use the product:

 • on thin-skinned areas such as the face, armpits, breasts, buttocks, or genital region
 • on irritated skin, or on any area that is infected, reddened or showing any signs of inflammation, such as itching or swelling
 • on moles, birthmarks, warts with hair growing from them, genital warts (on penis or vaginal area), or warts on the face or mucus membranes (such as inside mouth, nose, anus, genital, lips, ears or near eyes)
 • during pregnancy or while breastfeeding
 • on people with with diabetes and those with poor blood circulation
 • on children under the age of 4 years

If you are not sure if you can use the product, consult your doctor.

Avoid contact with healthy skin or eyes, and do not swallow or inhale the product, or breathe or inhale vapour/spray and use only in well-ventilated areas.

Can Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment be used on all types of warts?

Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment is effective for treating common warts and verrucas (plantar warts) that appear on the hands and feet.

How long does it take to see results with Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment?

After approximately 10 to 14 days, the skin with the treated wart will naturally separate as a result of the freezing process. In the meantime, new skin will have formed under the blister.

How do I know when Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment is empty?

The Dr. Yglo Verruca Deepa Freeze Treatment dispenser is considered empty when there is no hissing sound upon activation and/or the tip no longer completely freezes after activation. Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment can be used for a maximum of 15 treatments.

Are there any side effects from using Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment?

The following side effects can occur when using the product:

 • A stinging, itching, aching sensation during and after freezing that quickly decreases after the area thaws
 • Possible changes in colouring from white to red
 • Possible blistering
 • Black dots may appear in the middle of the wart after a few days

Is it safe to use Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment during pregnancy or while breastfeeding?

Please refrain from using this product if you are pregnant or breastfeeding. The potential effects of Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment on pregnant women and women who are nursing are uncertain.

Is it safe to use Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment for people with diabetes?

Do not use this product if you are diabetic or if you have poor blood circulation. Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment works by freezing the wart. However, the frozen area may not heal as rapidly or completely in diabetic patients and those with poor blood circulation.

Can children use Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment?

Do not use on children under the age of 4 years. The potential impact of Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment on the child’s skin is not known.

How should I apply Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment?

Apply the applicator on the aerosol can, with the metal tip facing up and align the markings. Do not push down on the applicator until ready to cool. Place the aerosol can on a hard surface and push down on the white applicator for 5 seconds, then let the can rest for 5 seconds. Be careful to avoid contact with the metal tip when pressing down. Remove the applicator so you can precisely apply it on the wart or verruca. Apply the metal tip on the verruca for 40 seconds. Make sure the metal tip covers as much of the verruca as possible.

What should I do if the wart does not show improvement after using Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment?

There are a few steps you can take. For common warts, one treatment is typically sufficient in most cases. However, verrucas may require more than one treatment. Generally, within two weeks of using Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment, common warts should disappear. If any part of the wart remains after this period, it is safe to treat it again.
It is important not to exceed three treatments with Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment for each wart. If you have undergone three treatments and there has been no improvement, it is advisable to consult your doctor. Avoid combining Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment with any other method of wart removal as the effects on your skin are uncertain and may result in severe burns or permanent scarring.After applying the treatment, changes in skin coloration may occur ranging from white to red.
It is normal for a blister to form beneath the wart, accompanied by an aching or stinging sensation that typically lasts for a few hours. However, if this sensation persists until the following day or if you encounter any other issues such as excessive freezing of the surrounding skin or loss of sensation, it is recommended to contact your doctor promptly.

Can I apply makeup or other skincare products over Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment?

To ensure the effectiveness of Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment, it is recommended to refrain from applying any makeup or skincare products to the treated area

Is Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment suitable for all skin types?

Yes, Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment can be used on all skin types.

What does Dr. Yglo contain?

Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment contains Dimethyl Ether (DME), a liquid gas used to effectively cools the metal tip of Dr. Yglo upon release.

How to recycle Dr. Yglo?

Please adhere to the country-specific regulations when disposing of the packaging and used parts.

How to recycle aerosols:
To recycle aerosols, it is important to ensure they are completely empty. Avoid piercing, crushing, or flattening aerosol cans. Remove any loose or easily detachable parts, like the lid, and include them in your recycling. Additionally, please be aware that the tip of the aerosol may contain heavy metals and might need to be disposed of as hazardous material according to your local legislation.

What can I expect after using Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment?

In most cases, only one treatment is required for each common wart. However, verrucas may require multiple treatments. Typically, common warts disappear within two weeks after using Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment. If any part of the wart remains after this time period, it is safe to undergo another treatment. It is important not to exceed three treatments with Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment in total. If there is no improvement after three treatments, it is advisable to consult a doctor.
Please refrain from combining Dr. Yglo Verruca Deep Freeze Treatment with any other wart removal methods, as the potential effects on your skin are uncertain. The use of these treatments in combination may lead to severe burns and permanent scarring. Following application, the colour of your skin may change, ranging from white to red. It is normal for a blister to form beneath the wart, accompanied by an aching or stinging sensation that typically lasts for a few hours. If this sensation persists until the following day or if you encounter any other issues such as excessive freezing of the surrounding skin or loss of sensation, it is recommended to contact your doctor promptly.

Here are some additional guidelines:
– Sensitivity in the treated area for a few days is considered normal

– After a few days, black dots may appear at the center of the treated wart

– Ensure that you keep the treated area clean

– You can still swim or shower without concern

– Avoid picking or scratching at the treated area as this may lead to infection

– If necessary, protect blisters with gauze or sterile adhesive bandages

– Do not puncture blisters, as doing so will cause pain and increase the risk of infection

Dr. Yglo Wart Acid Treatment

What is Dr. Yglo Wart Acid Treatment?

Dr. Yglo Wart Acid Treatment is a medical device for the treatment of common warts on hands and feet.

How does Dr. Yglo Wart Acid Treatment work?

Dr. Yglo Wart Acid Treatment contains monochloroacetic acid, a substance which has a keratolytic effect on the skin. The wart will dissolve, layer by layer. Monochloroacetic acid ensures that the cells containing the wart virus are destroyed.

Is Dr. Yglo Wart Acid Treatment safe to use?

Dr. Yglo Wart Acid Treatment is safe to use when used according to the instructions for use.

 

Do not use the product :

 • if you are sensitive to one or more of the ingredients or on the face (the fluid should never make contact with the eyes or the mucous membranes of the nose or mouth)
 • for genital warts or in the genital area
 • on birthmarks, molluscum contagiosum, open wounds, moles, naevus, senile (brown) warts, darkly coloured, hairy or strange looking warts
 • on red, irritated, or infected warts
 • immediately after a surgical removal of warts, freezing of wart (cryotherapy) or a laser treatment. This particularly applies when the skin is red or painful after the treatment. In this case you will have to wait for at least 4 weeks, until the redness or inflammation of the skin has fully disappeared. Only then you can start using Dr. Yglo Wart Acid Treatment again.
 • on warts which occur completely or partly underneath the nail
 • during pregnancy or while breastfeeding
 • on children under the age of 4 years

Does treatment with Dr. Yglo Wart Acid Treatment hurt?

The benefit of using Dr. Yglo Wart Acid Treatment is that an application directly onto the wart does not hurt. This makes it suitable for children aged 4 and above, provided it is applied correctly by an adult.

Can Dr. Yglo Wart Acid Treatment be used on all types of warts?

Dr. Yglo Wart Acid Treatment can be used for the treatment of common warts on hands and feet.

How long does it take to see results with Dr. Yglo Wart Acid Treatment?

The fluid will need a week to dissolve the top layer of the wart, so you will not see an immediate result after application. Depending on the size and thickness of the wart, it may be necessary to repeat the treatment after one week.

Are there any side effects from using Dr. Yglo Wart Acid Treatment?

Dr. Yglo Wart Acid Treatment may cause some side effects, although not everyone will experience these side effects. The side effects that could occur when using Dr. Yglo Wart Acid Treatment are irritated skin, burning sensation, skin redness or oversensitivity reactions. If any of these side effects becomes serious, or if you notice any other side effects, please consult your doctor or pharmacist.

Is it safe to use Dr. Yglo Wart Acid Treatment for people with diabetes?

Please be extra careful when using Dr. Yglo Acid Treatment in case of diabetes, or other complaints such as vascular diseases, because of which wounds will heal less easily. In these cases, you may not use Dr. Yglo Wart Acid Treatment before a doctor has been consulted

Can children use Dr. Yglo Wart Acid Treatment?

Dr. Yglo Wart Acid Treatment is suitable for children aged 4 and above when applied correctly by an adult.

How should I apply Dr. Yglo Wart Acid Treatment?

Please apply Dr. Yglo Wart Acid Treatment with the utmost care. The solution is highly caustic. Be extra careful when applying on body parts that are more difficult to reach Dr. Yglo Wart Acid Treatment should not be applied more than once per week. Warts are contagious, it is not recommend to use Dr. Yglo Wart Acid Treatment on more than one person.

 

Before removing the cap from the vial, apply Vaseline or zinc ointment generously to the healthy skin surrounding the wart. Dr. Yglo Wart Acid Treatment does have a child proof cap that can be opened as follows: place the bottle on a hard surface which isn’t affected by the caustic fluid. You can open the bottle by pressing down the cap and turning it counterclockwise simultaneously. Remove the cap from the bottle. Then, apply a small amount of fluid to the wart using the spatula (do not allow the fluid to drip). Make sure that you only apply the fluid to the wart and do not dab the wart more than once.

Allow the fluid to dry for a moment and do not cover the wart with anything. Carefully close the bottle after use. The fluid will need a week to dissolve the top layer of the wart, so you will not see an immediate result after application.

What should I do if the wart does not show improvement after using ?

See your doctor if your wart persist, multiplies or recurs, even after treatment with Dr. Yglo Wart Acid Treatment.

Can I apply makeup or other skincare products over Dr. Yglo Wart Acid Treatment?

To ensure the effectiveness of Dr. Yglo Wart Acid Treatment, it is recommended to refrain from applying any makeup or skincare products to the treated are?

Is Dr. Yglo Wart Acid Treatment suitable for all skin types?

Yes, Dr. Yglo Wart Acid Treatment can be used on all skin types.

What does Dr. Yglo contain?

Dr. Yglo Wart Acid Treatment contains monochloroacetic acid and purified water.

How to recycle Dr. Yglo?

Please adhere to the country-specific regulations when disposing of the packaging.

Where to buy Dr. Yglo?

Please check your local markets and pharmacies for our products.

What solution would you like?

Whether you are looking for an acid or freezing method, Dr. Yglo can help you out with effective wart treatments. Find out which method is right for you!

View products