Skip to main content

Everything you need
to know about warts
and verrucas

Learn everything you need to know about warts and verrucas in this blog. Explore their causes, treatment options and receive advice on effectively dealing with both warts and verrucas.

All articles

All articles

Förstå de 5 vanligaste typerna av vårtor

Vårtor är en vanlig hudsjukdom som drabbar människor i alla åldrar. Även om de i allmänhet är ofarliga kan vårtor vara fula och orsaka obehag eller förlägenhet. Ta dig tid att bekanta dig med de fem vanligaste typerna av vårtor, deras orsaker, symtom och tillgängliga behandlingsalternativ. Genom att förstå dessa olika typer av vårtor kan du bättre hantera och förhindra att de uppstår.

1. Vanliga vårtor (Verruca vulgaris):
Vanliga vårtor är den vanligaste typen och även om de kan förekomma var som helst på kroppen, uppträder vanliga vårtor vanligtvis på händer och fingrar. De har en grov konsistens med ett blomkålsliknande utseende. Dessa vårtor orsakas av humant papillomvirus (HPV) och sprids ofta genom direktkontakt eller genom att man rör vid ytor som en infekterad person har rört vid.

Symptom:
– Upphöjda bulor med skrovlig yta
– Gråbruna eller köttfärgade
– Kan ha svarta prickar (koagulerade blodkärl)

Behandling:
– Receptfria vårtborttagningsmedel som innehåller salicylsyra
– Kryoterapi (frysning)
– Elektrokauterisering (bränning)
– Laserbehandling

2. Plantarvårtor

Plantarvårtor utvecklas på fotsulorna på grund av HPV-stammar som trivs i varma, fuktiga miljöer som simbassänger eller omklädningsrum. Dessa vårtor kan vara smärtsamma när man går eller står eftersom de växer inåt i stället för utåt.

Symtom:
– Små, korniga utväxter med en hård kärna
– Obehag eller smärta vid tryck
– Svarta prickar (blodkärl) inuti vårtan

Behandling:
– Receptfria plåster eller geler med salicylsyra
– Kryoterapi
– Laserterapi för mer envisa fall
– Kirurgiskt avlägsnande i svåra fall

3. Platta vårtor:
Platta vårtor är små, släta, upphöjda knölar på huden som ofta uppträder i kluster i ansiktet, på handryggen, benen eller i armhålorna och som kan spridas genom att man kliar sig eller rakar sig. Platta vårtor kallas också för juvenila vårtor eftersom de oftast förekommer hos barn och unga vuxna. Dessa vårtor, som vanligtvis är smärtfria, är mycket smittsamma och kan överföras genom direktkontakt.

Symtom:
– Släta, platt toppade bulor
– Köttfärgade eller svagt rosafärgade
– Förekommer ofta i kluster

Behandling:
– Lokalbehandling som krämer, geler eller salvor som innehåller salicylsyra eller retinoider
– Kryoterapi
– Laserterapi för utbredda eller resistenta fall

4. Filiforma vårtor:
Filiforma vårtor, även kända som ansiktsvårtor, är långa och smala utväxter som ofta förekommer i ansiktet, särskilt runt munnen, näsan eller ögonen. De har ett distinkt utseende som liknar en tråd eller ett fingerliknande utskott och är i allmänhet smärtfria. Dessa vårtor kan lätt irriteras av rakning eller gnuggning. Filiforma vårtor på fingrar och händer är lättare att behandla än de i ansiktet.

Symptom:
– Långa, smala utskjutande delar
– Köttfärgade eller brunaktiga
– Kan ha en skrovlig yta

Behandling:
– Kryoterapi
– Elektrokirurgi
– Kirurgiskt avlägsnande för ihållande fall

5. Genitala vårtor (Condyloma acuminatum):
Genitala vårtor är sexuellt överförbara och drabbar könsorganen och anus. De orsakas av specifika stammar av HPV och bör omedelbart undersökas av hälso- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att notera att dessa typer av vårtor kräver specialiserad behandling och hantering.

Symptom:
– Mjuka, köttiga utväxter i genitalområdet eller anus
– Rosa eller gråaktig färg
– Kan förekomma i kluster

Behandling:
– Lokal medicinering som ordineras av sjukvårdspersonal
– Kryoterapi
– Kirurgisk borttagning av större eller motståndskraftiga vårtor

Tips för att förebygga vårtor
1. Tillämpa god hygien, inklusive regelbunden handtvätt
2. Undvik att röra vid vårtor på dig själv eller andra
3. Använd skyddsskor i allmänna utrymmen som pooler och omklädningsrum
4. Håll huden frisk för att förhindra att HPV kan tränga in i huden
5. Diskutera vaccinationsalternativ med din vårdgivare för att skydda mot vissa HPV-stammar

Slutsats
Att förstå de olika typerna av vårtor är avgörande för effektiv prevention och behandling. Även om vårtor i allmänhet är ofarliga kan de ändå vara besvärande och påverka ditt självförtroende. Genom att vidta förebyggande åtgärder och söka lämplig behandling när det behövs kan du hantera vårtor effektivt och bibehålla en frisk hud. Kom ihåg att det är viktigt att rådfråga sjukvårdspersonal för att få en korrekt diagnos och lämplig vägledning som är skräddarsydd för din specifika situation.

Where to buy Dr. Yglo?

Please visit the website of your country to check for product availability.

What solution would you like?

Whether you are looking for an acid or freezing method, Dr. Yglo can help you out with
effective wart treatments. Find out which method is right for you!

View products