Skip to main content

Tietosuojakäytäntö

YKSITYISYYS- JA EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

TheOTClab B.V., kotipaikka Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam, Alankomaat (jäljempänä ”OTC”) on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyttäsi.

Henkilötietojasi uhataan aina sovellettavien tietosuojalakien (mukaan lukien Euroopan yleinen tietosuoja-asetus – GDPR) mukaisesti. Tässä tietosuoja- ja evästekäytännössä (jäljempänä ”käytäntö”) kerrotaan, miten OTC käsittelee henkilötietoja, jotka annat tämän verkkosivuston kautta.

YLEISTÄ

Tämän verkkosivuston käyttö on tämän käytännön alaista. Koska tätä käytäntöä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, on sinun vastuullasi tutustua tähän käytäntöön säännöllisesti.

KERÄTYT HENKILÖTIEDOT

OTC, rekisterinpitäjä, on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. OTC voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja sinusta:

IP-osoite, joka sinulle on annettu yhteyden aikana;

päivämäärä ja kellonaika, jolloin käytät tätä verkkosivustoa;

käytetyt sivut;

käytetyn selaimen tyyppi;

tietokoneellesi asennettu alusta ja/tai käyttöjärjestelmä;

Google Analyticsin yhteydessä saadut tiedot; ja

hakukone ja avainsanat, joilla verkkosivusto löydettiin; ja

henkilötiedot, jotka annat tämän verkkosivuston kautta. OTC:lle antamiasi henkilötietoja voivat olla syntymäaika, nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kiinnostuksen kohteet tuotteisiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

OTC sekä yhteisöt, joiden kanssa OTC jakaa henkilötietojasi, voivat käyttää näitä henkilötietoja ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

antaa sinulle tämän verkkosivuston kautta pyytämiäsi erityistietoja;

OTC:n tuotteisiin ja niiden ympäristöön liittyvien myynninedistämistarjousten tekeminen, mukaan lukien mahdolliset kolmannet osapuolet, joiden kanssa OTC tekee yhteistyötä; ja tämän verkkosivuston eri osioiden kävijämäärien mittaaminen, mukaan lukien tämän verkkosivuston parantaminen.

Lisäksi OTC voi käyttää nimettömiä tietoja muun muassa tämän verkkosivuston parantamiseen.

HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

OTC käyttää henkilötietojasi oikeutettujen etujensa perusteella, jotka liittyvät yhteydenpitoon kanssasi, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja tarjonnan parantamiseen.

OTC on punninnut etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi suhteessa OTC:n oikeutettuihin etuihin ja katsoo, että kun otetaan huomioon tarjottu avoimuus ja henkilötietojasi koskevat oikeutesi, OTC ei vaikuta olennaisesti mihinkään etuihisi, oikeuksiisi ja vapauksiisi käsittelemällä henkilötietojasi.

HENKILÖTIETOJESI LUOVUTTAMINEN

OTC voi luovuttaa henkilötietojasi kenelle tahansa OTC:n konsernin jäsenelle. Lisäksi OTC voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

Siinä tapauksessa, että OTC on solminut liiketoimintakumppanuuden jälleenmyyjien, terveysfoorumien tai myynninedistämiskumppaneiden kanssa. Nämä yhteisöt voivat käyttää henkilötietojasi tehdäkseen ennusteita kiinnostuksen kohteistasi ja voivat toimittaa sinulle myynninedistämismateriaalia, mainoksia ja muuta materiaalia.

jos OTC:llä on velvollisuus luovuttaa tai jakaa henkilötietojasi jonkin oikeudellisen tai viranomaisvelvoitteen tai pyynnön noudattamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

OTC voi jakaa antamiasi henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka voivat olla Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella.

Jos henkilötietojasi siirretään ETA:n ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille, OTC on sitoutunut toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötietosi pysyvät suojattuina ja turvallisina, kun ne siirretään ETA:n ulkopuolelle, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Jollei sinulle toisin ilmoiteta, henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille perustuu tietosuojan riittävyyttä koskevaan päätökseen tai EU:n vakiosopimuslausekkeisiin (kopio näistä on saatavissa alla olevien yhteystietojen kautta).

SUHTEELLISUUS JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

OTC kerää ja käsittelee henkilötietojasi vain silloin, kun ne ovat olennaisia ja oikeassa suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

OTC määrittää henkilötietojesi säilytysajan seuraavien säilytysaikakriteerien perusteella:

OTC säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty (kuten edellä on esitetty);

OTC säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin sopimus tai sovellettava laki sitä edellyttää.

OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ

Sinulla on oikeus (sovellettavien tietosuojalakien ehtojen ja poikkeusten mukaisesti):

kysyä OTC:ltä henkilötietojesi käsittelystä, mukaan lukien saada kopio henkilötietojesi

henkilötiedoistasi;

pyytää henkilötietojesi korjaamista ja/tai poistamista;

pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;

pyytää OTC:lle antamiesi henkilötietojen vastaanottamista tai siirtämistä toiselle organisaatiolle koneellisesti luettavassa muodossa; javalittaa paikalliselle valvontaviranomaiselle, jos tietosuojaoikeuksiasi on loukattu tai jos olet kärsinyt henkilötietojesi lainvastaisesta käsittelystä. Tätä varten voit ottaa yhteyttä OTC:hen ottamalla yhteyttä OTC:n oikeudelliseen osastoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@theotclab.com. Oikeudellinen osasto tutkii ja arvioi pyyntösi ja ottaa sinuun yhteyttä.

Jos sinulle annetaan mahdollisuus jakaa henkilötietojasi kanssamme, voit aina kieltäytyä siitä. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, OTC kunnioittaa tätä valintaa lakisääteisten velvoitteidensa mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa, että OTC ei pysty suorittamaan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia käsittelevän osion kohdassa 3 kuvattuja käsittelytarkoituksia varten tarvittavia toimia.

OTC on sitoutunut toteuttamaan kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai luvattomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä ja muuttamiselta, pääsylta ja muulta luvattomalta henkilötietojen käsittelyltä.

COOKIESIN KÄYTTÖ

Yleistä

Helpottaakseen navigointia verkkosivustolla ja optimoidakseen teknisen hallinnan OTC voi käyttää evästeitä ja muita palveluita analysoidakseen tämän verkkosivuston liikennettä.

Eväste on pieni tieto, jonka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi. Tämä eväste voidaan hakea, kun vierailet myöhemmin samalla verkkosivustolla. Evästettä ei voi lukea mikään muu verkkosivusto kuin se, joka sen loi. Useimmat evästeet ovat voimassa vain istunnon tai vierailun ajan. Mikään niistä ei sisällä tietoja, joiden avulla sinuun voidaan ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Useimmat selaimet on asetettu hyväksymään evästeet automaattisesti. On kuitenkin mahdollista määrittää selaimesi niin, että se ilmoittaa aina, kun eväste luodaan, tai estää sen rekisteröinnin.

Evästetyypit

OTC voi käyttää yhtä tai useampaa seuraavista evästetyypeistä:

evästeet, joita tarvitaan tämän verkkosivuston käyttämiseen, esimerkiksi jotta kävijä voi pysyä yhteydessä tiliinsä;

evästeet, joilla seurataan tämän verkkosivuston käyttöä, jotta voidaan laatia tilastoraportteja tämän verkkosivuston käytöstä tunnistamatta yksittäisiä verkkosivuston käyttäjiä;

evästeet, jotka ovat välttämättömiä tämän verkkosivuston asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan kannalta, mukaan lukien evästeet, joiden avulla tämä verkkosivusto voi tallentaa asetuksesi; ja

evästeet, joilla seurataan tämän verkkosivuston käyttäjien käyttäytymistä, jotta näille käyttäjille voidaan tarjota erityisiä mainoksia, tarjouksia tai myynninedistämistoimia muilla verkkosivustoilla.

Mitä tehdä, jos et halua evästeitä?

Käyttämällä tätä verkkosivustoa annat OTC:lle oletusarvoisesti luvan tallentaa evästeitä tietokoneellesi. Jos et halua tämän verkkosivuston tallentavan evästeitä tietokoneellesi, voit estää evästeiden käytön (esim. määrittämällä selaimesi niin, että se hylkää kaikki evästeet) ja/tai poistaa tietokoneellesi jo tallennetut evästeet.

Huomaa kuitenkin, että kun poistat evästeet käytöstä, tietyt toiminnot eivät ehkä ole enää käytettävissä tällä verkkosivustolla.

SEVERABIILISUUS

Jos toimivaltainen tuomioistuin julistaa jonkin osan tästä vakuutuskäytännöstä pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta tämän vakuutuskäytännön muiden osien pätevyyteen, ja nämä jäljellä olevat osat pysyvät täysin voimassa, ikään kuin tämän vakuutuskäytännön pätemätön osa olisi poistettu.

YHTEYSTIEDOT

Voit esittää OTC:lle pyyntöjä tai kysymyksiä, jotka liittyvät tähän verkkosivustoon ja/tai tähän käytäntöön, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@theotclab.com.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Tähän verkkosivustoon, sen sisältöön ja käytäntöön sovelletaan Alankomaiden lakia, ja kaikki siihen liittyvät riidat kuuluvat Amsterdamin, Alankomaiden tuomioistuinten toimivaltaan.

Mistä Dr. Yglo -tuotteita voi ostaa?

Tuotteen saatavuustiedot löydät Apteqin websivulta osoitteesta www.apteq.fi.

Millaista ratkaisua etsit?

Etsitpä sitten happo- tai jäädytysmenetelmää, Dr. Yglo auttaa sinua löytämään tehokkaan syylähoidon. Selvitä, mikä menetelmä sopii sinulle!

Näytä kaikki tuotteet